Geschiedenis

ornament.jpeg
PHOTO-2021-02-24-15-20-40_edited.jpg

De praktijk voor Parodontologie en Implantologie Maastricht (PPIM) is in 1992 opgericht door Hendrike van Drie. Hendrike werd na de opleiding tandheelkunde stafmedewerker bij de vakgroep parodontologie in Utrecht en later ook chef de clinique van de vakgroep implantologie aan de tandheelkundige faculteit van de universiteit van Amsterdam, het tegenwoordige ACTA. In 1992 richtte Hendrike haar praktijk in Maastricht op. Naast het werk in haar praktijk, bekleedde zij diverse functies waaronder bestuurslid van de Stichting Register Preventieassistenten, voorzitter van de sectie Parodontologen bij de Nederlandse Vereniging van Parodontologie (NVvP) en voorzitter van de internationale commissie Oral Health binnen de Council of European Dentists (CED). Verder is Hendrike zeven jaar lid van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT) geweest, waaronder een jaar als waarnemend voorzitter.

Hendrike heeft in 2016 Erik Meijer gevraagd om samen met haar in de praktijk te werken. In 2017 is een ernstige ziekte bij Hendrike geconstateerd en op 10 januari 2020 is zij overleden. 

De praktijk voor Parodontologie en Implantologie Maastricht wordt door Erik Meijer en haar echtgenoot Frank van der Bolt als praktijk manager voortgezet, op de manier die zij voor ogen had.

ornament.jpeg