top of page

De Praktijk

De Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Maastricht (PPIM) is een gespecialiseerde praktijk voor patiënten met tandvleesontstekingen en andere tandvleesproblemen.

De in de PPIM werkzame parodontologen zijn erkend en geregistreerd door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP).

Deze erkenning is een kwaliteitskeurmerk.

Verwijzing naar de Parodontoloog NVvP vindt plaats door de tandarts, mondhygiënist, orthodontist, kaakchirurg of (specialistisch) arts. Wij werken uitsluitend op verwijzing. 

 

 

Heeft u bloedend, pijnlijk of ontstoken tandvlees? 

Maakt u zich zorgen over uw gebit of over de situatie van uw tandvlees? Zoek het gesprek met uw tandarts en/of mondhygiënist.

Wilt u een afspraak in onze praktijk maken, vraag dan gerust om doorverwijzing. 

 

IMG_4179.jpg
Patient

Patiënteninformatie

De parodontoloog

 

- zoals erkend door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) -

In Nederland mag iedere tandarts zich in principe parodontoloog noemen.

Uitsluitend die tandartsen die specifieke kennis en vaardigheid verworven hebben mogen zich erkend door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) noemen.


De parodontoloog in onze praktijk is een gespecialiseerde tandarts, die na zijn studie tandheelkunde een drie-jarige fulltime specialisatie aan een erkende universitaire afdeling voor parodontologie heeft gevolgd.
 Na deze specialisatie is een praktijkperiode van 2 jaar de vereiste om officiële erkenning als parodontoloog-NVvP te kunnen verkrijgen.

Voor verdere informatie: www.nvvp.org/patiënteninfo

Wat is parodontologie

Parodontologie is een medisch specialisme binnen de tandheelkunde, dat zich richt op de steunweefsels van de tanden en kiezen (het parodontium).


Het parodontium is het ophangapparaat van de tand en bestaat uit:

  • steunbot

  • vezels, waarmee de tand in het bot wordt vastgehouden

  • tandvlees, dat het geheel omvat.

De behandeling

 

lees verder

Tandvleesontsteking en parodontitis

 

Parodontitis is de ontsteking van het parodontium; m.a.w. het ophangapparaat van de tand is aangetast.
Dit proces begint als tandvleesontsteking (gingivitis) en breidt zich dan dieper uit naar het fundament van het gebit.
Indien dit ontstekingsproces blijft bestaan, leidt dit proces tot afbraak van steunweefsel (vezels en bot) en er dreigt in sommige gevallen zelfs gebitsverlies.
De tussenruimten tussen tand en tandvlees worden dieper. We noemen dit dan verdiepte pockets.
Parodontitis is daarom een progressief proces, dat vaak in eerste instantie zonder merkbare klachten optreedt.

        Gezondheid

                 

                  lees verder

Esthetische tandvleesproblemen

 

• heeft u plaatselijk teruggetrokken tandvlees?

• laat u bij het lachen teveel tandvlees zien?

• is uw tandvlees onregelmatig, lijken tanden te kort?

 

Indien u zich stoort aan het uiterlijk van uw tandvlees, dan kan de parodontoloog eventueel uitkomst bieden. Voorwaarde is wel dat uw tandvlees ontstekingsvrij is. 

Vraag ons om advies.

Peri - Implantitis

 

Rond een implantaat kan een ontsteking ontstaan met zwelling, bloeding, pus of een combinatie van deze symptomen

(mucositis). Indien deze ontsteking samengaat met (röntgenologisch aantoonbaar) kaakbotverlies, spreken we van peri-implantitis. Er zijn verschillende oorzaken van het ontwikkelen van peri-implantits. Risicofactoren zijn o.a.: roken, inefficiënte poetsmethode, parodontitis verleden, erfelijkheid, een gecompromitteerde gezondheid.

De Praktijk voor Parodontologie en Implantologie in Maastricht houdt zich vooral bezig met de gespecialiseerde zorg van patiënten met bacteriële ontsteking onder het tandvlees (parodontitis) en rond implantaten (peri-implantitis).

Implantologie

 

In de Praktijk voor Parodontologie en Implantologie kunnen we op verwijzing van uw tandarts tandheelkundige implantaten plaatsen.


Een implantaat is een titanium schroef die operatief verankerd wordt in uw kaakbot.
Het vormt een solide fundament, waarop een kroon stevig vastgemaakt kan worden.
De plaatsing van één of meerdere
 implantaten kan alleen succesvol worden uitgevoerd in een gezonde mond.
Onderzoek is nodig om te kunnen bepalen of implanteren bij u mogelijk is.


Er wordt in samenwerking met uw tandarts een behandelplan gemaakt.
In alle gevallen geldt, dat een goede mondhygiëne en ontstekingsvrij tandvlees noodzakelijk zijn voor een succesvol en duurzaam resultaat.
Regelmatige nazorg en persoonlijke begeleiding zijn van groot belang.

Team

Parodontologen

Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Maastricht

image-4_edited_edited.jpg

Dr. Erik Meijer

  • NVvPparodontoloogvignetmrt2013

Parodontologie

image-2.webp

Marcus Haus Msc.

  • NVvPparodontoloogvignetmrt2013

Implantologie

Contact

CONTACT

Praktijk voor Parodontologie & Implantologie Maastricht (PPIM) 

Koningin Emmaplein 10 | 6214 AC Maastricht

Tel: 043-3217777


* Email: contact@pp-im.nl

Maken van afspraken:

maandag t/m donderdag 

08.15 tot 12.00 uur en 13.15 tot 16.30 uur.

Openingstijden behandeling:
maandag t/m donderdag

08.30 tot 16.30 uur.

* Het verzetten of annuleren van uw afspraak dient uitsluitend telefonisch te geschieden. Gelieve hiervoor geen gebruik te maken van ons e-mailadres.

Wij zijn aangesloten bij KNMT klachtenregeling.
 

bottom of page