top of page
Tarieven

De  PPIM maakt gebruik van de Uniforme Particuliere Tarieven voor tandartsen (UPT). Deze zijn vastgesteld door de overheid (NZa).


Hier vindt u de tarieven :

Niet nagekomen afspraken: Indien om welke reden dan ook een afspraak niet kan doorgaan, dan moet dit tenminste 48 uur van te voren op werkdagen tijdens kantooruren telefonisch aan de PPIM worden doorgegeven. Voor afspraken die niet worden nagekomen of korter dan 48 uur van te voren worden geannuleerd, worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Bij herhaaldelijk niet of te laat verschijnen op uw afspraak, kunnen wij niet instaan voor de continuïteit van uw behandeling.

bottom of page