top of page

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat parodontitis een negatieve invloed heeft op de stabilisatie van de gezondheid bij patiënten met diabetes, hoge bloeddruk, longaandoeningen en reuma. 

Parodontitis kan worden geassocieerd met o.a. een verhoogd risico voor cardiovasculaire ziekten, vroeggeboren baby’s, en onbegrepen complicaties bij transplantatiepatiënten. Verder zijn gevallen bekend van patiënten met hersenabcessen door bacteriën die parodontitis veroorzaken. Ook is er gerapporteerd over een met Actinobacillus actinomycetemcomitans geïnfecteerde pacemaker. Deze bacterie wordt gevonden bij patiënten met progressieve parodontitis. 

Wanneer men lijdt aan parodontitis kunnen er dagelijks kortstondige bacteriëmieën (bacteriën in de bloedsomloop) voorkomen, die een verklaring geven voor het associatieve verband met hart- en vaatziekten. Daarnaast zijn er in de literatuur systemische gevolgen van parodontitis genoemd, die zouden kunnen bijdragen aan atherogenese of aan acute hart- en vaatincidenten, zoals een pro-inflammatoire status en een verhoogde stollingsneiging.

Algemene gezondheid en Parodontitis

periogesund
bottom of page