top of page

Verwijzers

Onze praktijk werkt uitsluitend middels verwijzing.

U kunt uw patiënt met het formulier aanmelden. Verder kunt u ons telefonisch bereiken op nummer 043-321777 of per email : contact@pp-im.nl .
Na ontvangst van de verwijzing zullen wij met de patiënt een afspraak maken voor een consult. Na dit consult zullen wij u berichten over onze bevindingen. Mocht u na aanleiding van het door ons opgestelde behandelplan nog aanmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.

De manier van verwijzing is conform de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) voor horizontale verwijzing. 

De patiënt wordt uitsluitend behandeld indien doorverwezen en in het bezit is van een verwijsbrief. Na het behandeltraject wordt de patiënt in alle gevallen weer terug verwezen naar de eigen tandarts.

In onze praktijk wordt geen reguliere tandheelkundige zorg gegeven

Wij willen graag een goede relatie met onze verwijzers opbouwen en onderhouden, vandaar dat wij het op prijs stellen dat duidelijk wordt aangegeven welke werkzaamheden u als verwijzer, zelf wil uitvoeren. Wij staan altijd klaar om met u te overleggen.

 

Te allen tijde zullen we uw patiënt uitvoerig informeren over de door ons voorgestelde behandeling. Zaken als prognose, kosten en de risico’s van de behandeling zullen met de patiënt besproken worden.

bottom of page